ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


ÜYELİK

1.Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve EK-3 Yasaklı Ürünler ) oluşmaktadır. Üye olabilmeniz için, işbu sözleşmeyi ve eklerini okuyarak, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir..

2.Tanımlar
Yenimini.com:Yenimini.com/Ozlem Ozturk Diler
Üye: Yenimini.com web sitesine üye olan  gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya servisleri satın alan Üye
Satıcı: Malik sıfatına ve üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya servisleri, diğer Üyelera yönelik olarak satışa arz eden Üye
Güvenli Alışveriş Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak kullanılacak sistem 
Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya servis

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 İşbu sözleşme konusu, Yenimini.com web sitesindeki servislerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.

3.2 Üye Sözleşmesi'nin onaylanmasıyla, Yenimini.com’da yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Servis'lere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmektesiniz.

4.Üyelik ve Servis Kullanımı Şartları
4.1 Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Web sitemiz  üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Yenimini.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir.Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece Üye tarafından bilinir. Üyenın üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

4.2. Üyelik için 18 yaşınının doldurulmuş olması gerekmektedir.  Tüzel kişiler ise ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabileceklerdir.

4.3. Yenimini.com İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İlave servisler açabilir, üyelik gerektirmeyen servisler için üyelik tanımlayabilir,  bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Yenimini.com  tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üyelerın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, web sayfasından Üyelere duyurulur.

5.Hak ve Yükümlülükler

5.1.Üye'nın Hak ve Yükümlülükleri
a)Üye, işbu sözleşmede ve Yenimini.com’da yer alan kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)Kişisel bilgileriniz  mahkeme kararı veya idari mercilerce yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya sitemize saldırı, kötüleme v.b. hallerde yine sitemizin veya kulllanıcılarımızın zarara uğratıldığı hallerde haklarımızı ve Üyelerımızın haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğu hallerde ve gereken ölçüde açıklanabilecektir.  

c)Üyeler, Yenimini.com web sitesinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yenimini.com, Üyeler tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d)Üyeler, Yenimini.com yazılı onayı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

e)Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Yenimini.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Yenimini.com web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.Yenimini.com, Üyelerın sözleşmeye  ve/veya hukuka aykırı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

f)Site'de sağlanan servislerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Yenimini.com sorumluluğu bulunmamaktadır. Yenimini.com, Üyeler da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan servislerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

g)Üyeler Yenimini.com web sitesinde satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

h)Üye, Yenimini.com web sitesinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili yazılı bildirimleri, "Bildirimler" ve/veya "Mesajlar" sayfalarından ve/veya sitede kayıtlı e-posta adresinden kontrol etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda uğrayabileceği her hangi bir zarardan Yenimini.com’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı)Üyeler, işbu Üye Sözleşmesinin Yenimini.com’nın faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

i)Üyeler, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının Yenimini.com’nın faaliyet gösterdiği her mecrada kendilerine gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
a)Alıcı, satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b)Alıcı, satın almak istediği ürün/ürünler bedellerini, Güvenli Alışveriş Servis'ini kullanarak, Ürün'ün Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar ödeme meblağı bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını sağlayacaktır.

c)Alıcı, Satıcı'nın Yenimini.com’a Ürün'ü gönderdiğini bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 1(bir) iş günü içinde Ürün'ü teslim alıp Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Yenimini.com’a işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Yenimini.com’a talepte bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iadede bulunması halinde, satış bedeli, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair Yenimini.com’a bildirimde bulunması ile Alıcı'nın hesabına geri gönderilecek olup, Alıcı bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d)Alıcı, Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Yenimini.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

e)Alıcı, alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Yenimini.com’un  hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini Yenimini.com’dan talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f)Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Servis bedeli komisyonu kesildikten sonra, Satıcı'nın Yenimini.com’a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Alıcı'nın parası üzerinde Yenimini.com’un  Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g)Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Yenimini.com’un  kendisine ait Üye bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h)Alıcı, Yenimini.com’nın ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Yenimini.com’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alım satım işleminin tamamlanmasından sonra Alıcı'nın herhangi bir nedenle Ürün'ü iade etmesi durumda, alım satım ve iadeye ilişkin bu durumu Alıcı ve Satıcı’ nın kendi arasında çözeceğini Alıcı kabul ve taahhüt eder.

ı)Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Yenimini.com’un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i)Alıcı, yaptığı ödemelerde alışverişin iptali ve  Ürün'ün iadesi durumunda, alışveriş tutarının üzerine eklenen mobil operatör komisyon bedelinin tarafına iade edilmeyeceğini ve ilgili ödeme mobil operatör tarafından Yenimini.com’a iletilmeden ödemenin tarafına iade edilmeyeceğini, iadenin Hesaba Havale/EFT yoluyla gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j)Alıcı, ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Yenimini.com’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k)Alıcı, alışverişinin iptali veya Ürün'ün iadesi sonrası, yaptığı ödemenin havuz hesaptan çıkarak tarafına iadesinin teknik sorunlar ve/veya banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri
a)Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)Satıcı, satışa arz edeceği bir Ürün'ü açıklayacağı sabit bir bedelle satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 

c)Satıcı, satışa arz ettiği ürünün sözleşmeye veya Yenimini.com web sitesinin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d)Satıcı, tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Yenimini.com’un ürün arz ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. Ürünler'in Yenimini.com’un satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e)Satıcı, 5.1.1.-c maddesinde yer alan ALICI haklarının Alıcı tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tarafından onay verilmesi durumunda, satış bedeli;  KDV dahil servis bedeli komisyonu kesildikten sonra Satıcının Yenimini.com’ya bildirdiği banka hesabına havale edilecetir. Satıcı, satış bedelini Yenimini.com aracılığı ile bir hayır kurumuna bağışlamak isteyebilir. Bu durumda ise, satış bedelinden  KDV dahil servis bedeli komisyonu kesildikten sonra kalan bedeli Yenimini.com hayır kurumuna bağış yaparak Satıcı mail adresine yapılan bağış ve miktarını ve buna ilişkin belgeleri iletecektir. 

f)Satıcı, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Yenimini.com web sitesinde belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g)Satıcı, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Yenimini.com’un  hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; ürünün aynı veya benzer şartlarla bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h)Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Yenimini.com’un  herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı)Satıcı, gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Yenimini.com aleyhine Alıcı ve hak sahiplerince yöneltilebilecek  tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair talepler Yenimini.com tarafından her daim Satıcıya rücü edilebilir.

i)Satıcı, Yenimini.com’un  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait Üye ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j)Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Yenimini.com’un  kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k)Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Yenimini.com’un  her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l)Satıcı, satışını yaptığı Ürün'e ait; imzalı mal teslim belgesi, fatura, kasa fişi, kayıt formu, servis sözleşmesi, ekran görüntüsü gibi belgeleri 1 yıl süreyle saklayacağını, istenmesi durumunda 1 gün içerisinde Yenimini.com’a teslim edeceğini, Yenimini.com’un uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

m)Satıcı, Alıcı'nın yaptığı bir ödeme sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Yenimini.com’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

n)Satıcı, gerçekleştirdiği bir satışın bedelinin tarafına aktarılmasından sonra Alıcı'nın herhangi bir nedenle Ürün'ü iade etmesi durumda, alım satım ve iadeye ilişkin bu durumu Alıcı ve Satıcı’ nın kendi arasında çözeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. Yenimini.com Hak ve Yükümlülükleri
a) Yenimini.com web sitesini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ve koşulları değiştirebilir. Web sitesinin  geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yenimini.com’ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Yenimini.com  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyelere aittir.

b) Yenimini.com başka web sitelerine link verebilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yenimini.com sorumlu değildir 

c) Yenimini.com, Site'de yer alan Üye bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d)Üyenin Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünler'i satışa arz ettiği ve/veya Üye Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Üyenin üyeliği, Yenimini.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Yenimini.com herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak üyeliğe herhangi bir nedenle son verebilir.

f)Üyeler ve Yenimini.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üye Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

g)Üyelerın, üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Yenimini.com düzeltme talep edebileceği gibi üyeliği de sona erdirebilir. 

6.Yasaklı Ürünler

İşbu sözleşme EK-3 Yasaklı Ürünler bölümünde belirtilmekte olup, hiçbir suretle satışı yapılamaz, yapılması halinde Yenimini.com sorumlu tutulamaz. 
Yasaklı Ürünler'in satılmaya çalışılması halinde Yenimini.com aleyhine doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülükleri bu fiili gerçekleştirmek isteyen Satıcı tarafından tazmin edilmesi asıl olup, Yenimini.com rücu hakkı saklıdır.  

7.Servisler

Yenimini.com tarafından verilen Servis'lerin temelinde, Üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Üyeler arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır. İşbu sözleşme EK-1 Kontrollu Alışveriş Sistemi esaslarına uymayı üyeler kabul ve taahhüt ederler. 
Üyeler, Yenimini.com tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, Dükkan Servisi, Vitrin Servisi ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Servis'lerden de faydalanabilirler.

8.Ücretlendirme

Yenimini.com satışa arz için ürün listeleme, Kontrollu Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Servis'lerle ilgili Servis ücretlerini, Site'nin “Saticilar icin Kullanim kilavuzu” bölümünde ilan edecektir. Servis ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde,Servis'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) ‘dır.

9.Gizlilik Politikası

Yenimini.com, Üyelera ilişkin bilgileri, sözleşme ve  sözleşmenin EK-2 Gizlilik ve Güvenlik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Yenimini.com, Üyelera ait gizli bilgileri, Üye Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hakları'nda aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10.Diğer Hükümler

a) Yenimini.com web sitesinin  (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm fikri mülkiyet hakları Yenimini.com ‘ ya ait olup hiçbir şekilde 3. Kişilerle kullanılamaz, değiştirilemez, işlenemez. 

b)Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde, Yenimini.com, işbu Üye Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. "Mücbir Sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylardır.

c)İşbu Üye Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üye Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

d) Yenimini.com herhangi bir gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı kanaati ile dilediği şekilde üyeler ile sözleşmesini iptal ederek, üyeliğe son verebilir.  Özellikle aşağıda sayılan hallerde, üyeler Yenimini.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Yenimini.com tarafından tespit edilmesi

Üye'nın, web sitesini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
Üye'nın Üye profilini başkasına devretmesi veya kullandırması,
Üye'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden fillerde bulunması,
Üyelerin, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarında Kontrollu Alışveriş Sistemi'ni kullanmamaları.

İşbu sözleşme ve ekleri Üyelik Başvurusu esnasında okunarak onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşme ekleri sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 Yeni Mini © 2015 - Tüm hakları saklıdır.